AsbraFW

Ett gränssnitt för att generera brandväggsregler till Linux Netfilter (IPTables)

Kan användas för att skydda enstaka Linux servrar men kan även konfigureras som en dedikerad firewall för hela företagsnätet, du kan se trafikflöden i realtid och göra snabba justeringar direkt i scripten. Linuxkärnan bjuder på ytterligare en mängd funktioner som t.ex Statefull inspection och VPN.

För systemadministratörer

Även om du är en van systemadministratör med full koll på TCP/IP så kan det ibland vara svårt att få alla parametrar rätt.

Gränssnittet formulerar regelverket åt dig och skapar Shell-script som sedan kan laddas om direkt i gränssnittet eller exporteras och användas på andra servrar.

Support

Förutom driftsättning och underhåll så kan vi även utbilda och erbjuda support till företagets tekniker.

Tillsammans så utarbetar vi en kravspecifikation på vilken säkerhetsnivå som behövs och systemet kan därefter anpassas med verktyg som t.ex. Snort IDS eller OpenVPN.