Asbra ISP

Även en erfaren Linux administratör kan ha svårt att hålla reda på alla inställningar för drift av Webb-, Epost- & DNS-Servrar.

AsbraISP är det system som vi under många år har utvecklat för drift av våra egna servrar.

Till skillnad mot många andra ISP-paneler så är denna endast avsett för operatörer och inte för slutanvändare, all administration sker via ett konsoll-gränssnitt.

Systemet är öppen källkod och kan laddas ner och användas fritt, det vi erbjuder är support och den kan man prenumerera på.

Gränssnittet bygger uteslutande på BASH (Bourne Again Shell) som släpptes 1989 och som idag är standard kommandotolk i såväl MacOS som i majoriteten av alla Linuxdistributioner.

Du kan enkelt sätta upp krypteringsnycklar för synkning av konfiguration till olika slavservrar.

Administratör?

För dig som är intresserad av dom mer tekniska detaljerna så kommer dom grundläggande här:

  • Apache – Webb & PHP i en optimerad chroot miljö.
  • MariaDB – (MySQL)
  • Postfix & Dovecot – IMAP och SMTP men kryptering, antivirus och spamskydd.