Vi bygger, granskar och underhåller

Utvärdera & sammanfatta

Många av våra uppdrag går ut på att agera extern part som granskar ett tilltänkt eller ett redan avslutat projekt, en rapport sammanställs och fungerar sedan som underlag för vidare utveckling.

Ibland så handlar det om att få upp hastigheten på en webb-applikation eller att förbättra sökresultat, andra gånger så är det ett helt nytt projekt som ska omvandlas från en idé till verklighet. Oavsett så börjar alla projekt på samma sätt, utvärdera och sammanfatta.

Grundstenar för hållbar utveckling

Struktur

Programkod skall vara strukturerad. Långa stycken av kod delas in i mindre funktioner och varje funktion dokumenteras utförligt.

Läsbarhet är viktigare än finess, hellre 5 rader lättläst kod än en kraftfull ”one-liner”.

Sammanhang

Bra programkod är sammanhängande. Snyggt och prydligt med korrekta utskjutningar och genomtänkta namn på funktioner och variabler som gör det lätt att felsöka och vidareutveckla.

Hållbarhet

Bra kod är alltid portabel och förlitar sig inte på tredjepartsprojekt som riskerar att avvecklas.

I sann UNIX-anda så anser vi att 1 verktyg för varje specifik uppgift är bättre än att klumpa ihop alla verktyg tillsammans.

Att bygga portabla webb-projekt innebär ofta att man separerar funktion från utseende med plugin respektive tema, på så vis så kan man byta eller avaktivera den ena utan att påverka den andra.

Säkerhet

Att utveckla en tjänst som fungerar är bara halva jobbet, att försäkra sig om att den faktiskt fungerar som det är tänkt och att man inte har öppnat upp sårbarheter är den andra halvan.

När man utvecklar för webben så är det viktigt att det finns en djup förståelse för typiska säkerhetsproblem som Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgeries (CSRF) & kod-injicerning.

Många bedrägerier görs t.ex. med enkla inbäddningar av offrets hemsida till en fejkad domän.