Asbra Bildspel (WordPress Plugin)

Karusellen används för att cirkulera innehåll, byggt med Bootstrap 4. Pluginet använder [short_code] som kan placeras vart som helst på sidan, kategorier används för att skilja på olika bildspel. Du kan själv välja att visa med eller utan textinnehåll och navigering.

Exampel på shortcode

[asbra_slider id="another" category="kategori1" interval="5000" posttype="slider" class="slide carousel-fade" title="false" body="false" indicators="false" navigators="false"]

  • id = HTML taggens ID
  • category = Från vilken kategori bildspelet ska hämtas
  • interval = millisekunder mellan bilderna
  • posttype = Från vilken sidtyp vi hämtar bilderna
  • class = CSS klass för att bestämma om bilderna ska använda ”fade” eller ”slide”
  • title = Visa titel i bildspelet
  • body = Visa bodytext i bildspelet
  • indicators = Indikeringslinjer längst ner i bildspelet
  • navigators = Pilar för att bläddra i sidled

Bildspel med navigering och text

[asbra_slider category=”kategori1″ id=”tre” interval=”100″]

Bildspel utan navigering

[asbra_slider category=”kategori2″ interval=”100″ class=”slide” indicators=”false” navigators=”false”]

Bildspel utan text

[asbra_slider id=”another” category=”kategori1″ interval=”5000″ posttype=”slider” class=”slide carousel-fade” title=”false” body=”false”]

Bildspel utan navigering och text

[asbra_slider id=”fyra” interval=”5000″ posttype=”slider” class=”slide carousel-fade” indicators=”false” navigators=”false” title=”false” body=”false”]