Formdata används för att lagra, mäta och jämföra olika insatser i din verksamhet.

Användare kan grupperas och få tillgång till gemensamma formulär. Rapporter kan sedan genereras för enstaka mättillfällen eller över en tidsperiod såväl som för enskillda användare eller för hela grupper.

Vad är FORMDATA?

Formdata är i grund och botten ett användargränssnitt till en databas med återkommande mätvärden. Alla värden samlas in med hjälp av standardformulär som viktats och kategoriserats enligt specification. Rapporter genereras i realtid och gamla resultat kan viktas om och anpassas efter nutida beräkningar.

Vad används det till?

För att kunna mäta och jämföra olika parametrar, mellan grupper och över olika tidsperioder. På så vis skapas ett underlag för ett långsiktigt kvalitetsarbete, oavsett område.

Integrering med Gmail

För att slippa hålla reda på flera inloggningar så finns möjligheten att använda sitt gmail konto för inloggning. Enkelt sagt så innebär det att du registrerar en epostadress kopplat till Google i Formdatas användarpanel, sedan klickar du på “logga in med google” på Formdatas startsida. Om din webb-browser inte redan är inloggad så vidarebefordras du till google för verifiering av din identitet, därefter så kopplas du automatiskt vidare in till Formdatas startpanel.

Google Business

Om ditt företag är anslutet till Google Business så kan du själv administrera företagets interna diskussionsforum inbäddat direkt i Formdatas gränssnitt. Allting sköter du själv via Google Groups