Formdata används för att lagra, mäta och jämföra olika insatser inom HVB & LSS verksamhet.

Läs mer

Vad är FORMDATA?

Formdata är i grund och botten ett användargränssnitt till en databas med återkommande mätvärden. Alla värden samlas in med hjälp av standardformulär som viktats och kategoriserats enligt specification. Rapporter genereras i realtid och gamla resultat kan viktas om och anpassas efter nutida beräkningar.

Användare kan grupperas och få tillgång till gemensamma formulär. Rapporter kan sedan genereras för enstaka mättillfällen eller över en tidsperiod såväl som för enskillda användare eller för hela grupper.

Vad används det till?

För att kunna mäta och jämföra olika parametrar, mellan grupper och över olika tidsperioder. På så vis skapas ett underlag för ett långsiktigt kvalitetsarbete, oavsett område.

Hur kan resultatet se ut?

Resultatet från flera mätningar presenteras i text och grafer som snabbt och enkelt kan sparas ned som PDF eller skrivas ut.

Integrering med Gmail

För att slippa hålla reda på flera inloggningar så finns möjligheten att använda sitt gmail konto för inloggning. Om ett Google-konto kopplas till sin användare i FORMDATAS användargränssnitt så kan man använda den för att logga in.