Kategorier
Kundinformation

Skicka e-post från hemsidan

Inställningar för SMTP

Låt oss börja med att reda ut begreppet SMTP: det är en tjänst hos din e-post leverantör som gör det möjligt att skicka e-post från ditt mejlprogram eller från din hemsida.

För dig som använder Google Gmail eller Office365 utan 2-stegs verifiering

Om du eller din organisation inte använder 2-stegs verifiering så kan du helt enkelt använda dina vanliga inloggningsuppgifter.

För dig som använder Office365 med 2-stegs verifiering

Tyvärr så erbjuder inte Microsoft någon gratis lösning för SMTP men det går att skapa en ny användare för hemsidan som inte använder 2-stegs verifiering. Kontakta din e-postleverantör för mer information.

För dig som använder Google Gmail med 2-stegs verifiering

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Välj Säkerhet.
 3. Välj Applösenord under Logga in på Google. Du kan behöva logga in. Om det här alternativet inte visas kan det bero på följande:
  1. Tvåstegsverifiering har inte konfigurerats för kontot.
  2. Tvåstegsverifiering har bara konfigurerats för säkerhetsnycklar.
  3. Kontot är registrerat via jobbet, skolan eller en annan organisation.
  4. Du har aktiverat Avancerat skydd.
 4. Välj Välj app längst ned och välj den app du använder och sedan Välj enhet och välj den enhet du använder och sedan Generera.
 5. Ange applösenordet enligt anvisningarna. Applösenordet är de 16 tecknen i det gula fältet på enheten.
 6. Tryck på Klar.

Din webbplattform

Webbplattformen är det publiceringsverktyg som du använder för din hemsida, De vanligaste bland våra kunder är WordPress och Joomla.

För dig som använder WordPress

Logga in på din administrationspanel, klicka på menyn Plugins och välj någon av de många plugins för SMTP.

Du kan också låta Asbra aktivera SMTP med hjälp av programkod, kontakta oss för mer information om hur detta går till.

För dig som använder Joomla

Logga in på din administrationspanel, klicka på menyn System och välj Global konfiguration, välj därefter fliken Server och fyll i dina uppgifter.